Irat és ritka nyomtatványok: karácsonyi ajánlólistánk!

Tisztelt Vásárlók, Kedves Gyűjtők!

Jövő hónapban lesz négy éve, hogy üzletünket teljesen áthelyeztük a virtuális térbe. Azóta is töretlenül dolgozunk, hogy gyűjtőinknek, vásárlóinknak változatos, ritka anyagot kínáljunk fel, és a lehető legpontosabb leírást adjuk tételeinkről. Sikerünket mi sem bizonyítja jobban, hogy a személyes megtekintés lehetőségének csökkenése ellenére, több mint 700 pozitív visszajelzés érkezett ez idő alatt. Hálásan köszönjük a bizalmat! Munkánkat a fentiek szellemében folytatjuk, reméljük az Önök megelégedésére és örömére is! 🙂
Mostani ajánlataink között van jó pár új és régebbi tétel is! Reméljük, elnyerik tetszésüket. Bízunk benne, hogy továbbra is velünk maradnak, és követnek bennünket a világhálón!

Kívánunk szeretettel áldott fényvárást és kegyelemteljes ünnepeket!
Üdvözlettel:

Pastinszky Krisztina, antikvárius

Szentendre, 2018.12.06

Ajánlólistánk:

Opinio Excelsae Regnicolaris Deputationis pro pertractandis in consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis Systematicis Operatis articulo 8. 1827. exmissae, de Objectis ad  Deputationem Contributionalem-Commissariaticam relatis, depromta.
Pozsony, 1830. Landerer. 2 + 12 oldal + 4 kihajtható t.; 32 oldal + 14 kihajtható t.; 23 oldal + 13 t.(táblázatok); 8 oldal; 59 oldal; 12 oldal; 2 lap.
Korabeli, kissé kopottas, gerincén aranyozott, félbőr kötésben, ráragasztott címkével. 26,5 cm. 1200 g.
A különböző törvényi rendelkezések végrehajtásához nyújt segítséget a munka, főként a helyi, városi, hadi pénztárak és adók ügyeiben, leírásokkal és táblázatokkal. Külön rész foglalkozik a katonai dolgokkal: “de regulamento militari”.
Ár: 18.000 Ft
Link: https://bit.ly/2Po3ZnB

A Sopron vármegyei SzilSárkányban, Rábaközben, és Németiben lévő birtokok, kúriák és a Hidegségi hegyen lévő két szőlő ügyében folytatott atyafiságos osztozkodás néhai Halasi/Halassy Nagy István és neje, Torkos Rosina utódai, valamint előző házasságaikból származó gyermekeik között.
Felső Bük helységben 1694. dec. 4-én kelt, és “Büki Nagy István N. Soprony Vrgyének V.Ispánnya mp.” által aláírt és lepecsételt okirat XVIII. századi másolata. Először latin, azután magyar nyelvű szöveggel. Két, egymásba helyezett dupla lapon 6 és ½ beírt oldal, jól olvasható. A lapok fölső felén halvány vízfolt, az utolsó lap közepén, a hajtásnál kis hiány. 23×36,5 cm. 30g.
Ár: 20.000 Ft
Link: https://bit.ly/2E2V8G4

Schwarz, Godofred: Recensio critica Schmeizeliani de numis Transilvanicis commentarii. Supplementa, emendationes et illustrationes perpetuas… / numizmatika (ELKELT!)
Rintelii, 1764. Acad. Typ. [4] + 60 lap + 20 üres lap bekötve.
Korabeli, aranyozott félbőr kötésben. Utolsó két lapján szöveget érintő, kisebb hiány. 20,5 cm. 250 g.
Ár: 5000 Ft
Link: https://bit.ly/2zLt1bl

László Vladimír: A Magyarok Őstörténete. (Vázlat). / őstörténet (ELKELT!)

Második bővített kiadás. Ungvár, 1940. Szt. Bazil-rend könyvny. 40 lap. Kiadói papírborítóban, Nemes Tihamér könyvtári pecsétjével és lapszéli bejegyzéseivel. 15 cm. 33 g.
Részlet a könyvből: Népünk ugor eredetét a tudomány bebizonyította. Az őstörténetünkre vonatkozó legrégibb adatok, ennek megfelelően, az ugorok történelmében keresendők.
Az ugorok történelmének forrásai elsősorban a kínai történeti évkönyvek. További forrásai az ugorok történelmének, a perzsa Dsuvejni és Resideddin, a török Abulgázi és a kínai Csao Juan Phing történetírók munkái, amelyek az elveszett ugor krónikáknak tartalmazzák egy-egy részét.
Ár: 2500 Ft
Link: https://bit.ly/2SuEbs4

Upendra Thakur: The Hunas in India. (A hunok Indiában.)
/The Chowkhamba Sanskrit Studies vol. LVIII./ Varanasi-1(India), 1967. Chowkhamba Sanskrit Series Office. XVI + 344 lap.
Vászonkötésben. 22,5 cm. 449 gr
Ár: 10.000 Ft
Link: https://bit.ly/2BSHL9M

¤¤¤​
Kérem, keresse fel online boltunkat! 🙂

Vatera Boltunk: http://bit.ly/2m5fIyj
Honlap: www.pastinszkyantikvarium.hu
Facebook: www.facebook.com/pastinszkyantikvarium
Email: pastinszkyvatera@gmail.com
Mobil: + 36 30 95 12 694
​​
¤¤¤
Ha a jövőben nem kíván hírlevelet kapni,
kérem, küldjön a pastinszkyvatera@gmail.com címre egy e-mailt “leiratkozás” tárggyal.
If you would like to unsubscribe, please write us an e-mail.
¤¤¤